השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית

  צוואות, עזבונות וירושות

  כשאדם נפטר, יש שני מסלולים עיקריים בהם הוא יכול להוריש את הנכסים והזכויות (מונח הקרוי עיזבון) שהותיר אחריו – הורשה לפי צוואה או הורשה על פי דין (על פי כללים הקבועים בחוק הירושה). המשפט הישראלי מכיר ב"עקרון חופש הציווי", ולכן ככל שאדם כתב צוואה, והיא תקפה וכשרה לפי הכללים הנדרשים בחוק, הרי שבתי המשפט יכבדו את תוכנה, גם אם התוכן מעט שנוי במחלוקת ו/או מנשל יורשים שצפוי היה לכאורה שיירשו מהמנוח. הורשה לפי דין, תתבצע כאשר לא נכתבה צוואה או כאשר נקבע כי הצוואה לא תקפה. כלומר, ככל שיש צוואה תקפה – היא המסמך המשפטי הקובע.

  אילו גורמים יכולים להוביל לכך שצוואה לא תהיה תקפה?

  קיימות מספר קטגוריות עיקריות של פגמים, שיכולות להוביל לכך שצוואה לא תהיה תקפה ונפרט כאן את המשמעותיים ביותר: פגמים באופן עריכת הצוואה (צורה/ נוסח); עדים או מורישים שאינם כשירים. נפרט.

  צוואה שלא נערכה כראוי

  חוק הירושה מסדיר ארבע צורות עיקריות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

  החוק מגדיר אילו רכיבים חייבים להתקיים, על מנת שכל אחת מן הצוואות הללו תיחשב תקפה. למשל, צוואה בכתב חייב להיות ערוכה כולה בכתב ידו של המצווה. צוואה בעדים, חייבת להיערך בכתב ולהיות מובאת בפני שני עדים כשרים (נתייחס למושג של עדים כשרים בקרוב מאוד במאמר…); צוואה בפני רשות חייבת להיאמר או להיות מוגשת לרשות בנוכחותו של המצווה; צוואה בעל פה חייבת להישמע בפני שני עדים כשרים במצב שבו אדם נטה למות או האמין שהוא נוטה למות בנסיבות המצדיקות זאת.

  אם נערכה צוואה שלא בהתאם לכללי החוק – היא יכולה להיפסל באופן מלא או חלקי, וכך תוכננה לא יכובד.

  ניסוח בעייתי של צוואה: מצב נוסף שיכול לגרום לכך שצוואה לא תהיה תקפה, היא כאשר נוסח הצוואה הוא לא ברור, עד כדי שיש קושי להבין "למה התכוון המשורר", קרי, מה התכוון להוריש המוריש ולמי. באם אין יכולת לשער מה הייתה דעתו של המוריש לאור הניסוח הבעייתי – הצוואה יכולה להיפסל, באופן מלא או חלקי.

  עדים/ מורישים "לא כשרים"

  על מנת שצוואה תהיה תקפה, כל ה"משתתפים" הרלוונטיים חייבים להיות מוכרים ככשרים. מה הכוונה?

  • המוריש עצמו: קטין, פסול דין, או מי שלא היה צלול בדעתו בעת שכתב את צוואתו – לא ייחשבו כמורישים כשרים (למשל, מוריש שחולה באלצהיימר). החוק רואה בדמויות הללו כמי שלא יכולים לקבל החלטות כבדות משקל שכאלו באופן שקול וצלול, ועל כן למעשה אין תוקף לצוואה שנכתבה על ידי מי שאינו כשיר להוריש.
  • עדים: כפי שראינו, חלק ניכר מצורות הצוואה, דורשות נוכחות והשתתפות של עדים, כחלק מתנאי התוקף (צוואה בעדים, צוואה בע"פ). כאשר אחד העדים אינו כשיר להיות עד (כי הוא פסול דין, קטין או איננו צלול), ואין מספיק עדים מלבדו, הצוואה לא תיחשב תקפה.

  סיטואציות ייחודיות שמובילות לבעיה בתוקף הצוואה:

  בנוסף לקריטריונים הכלליים הללו, יש מספר סיטואציות מסוימות שפוגעות בתוקף הצוואה, ביניהן: צוואות שנכתבו לטובת יורש שהיה שותף בעריכת הצוואה; צוואה ישנה שבוטלה ונערכה אחת חדשה במקומה; צוואה שיש בה הוראות המנוגדות לחוק או למוסר ועוד…

  התנגדויות לצוואה

  במידה ומישהו שיש לו עניין בצוואה ("מעוניין בדבר") סבור שיש בעיה בתוקף שלה, הוא רשאי להגיש התנגדות לקיום צוואה לרשם לענייני ירושה. בהתנגדות הזו, יש לפרט את כל הטענות המשפטיות, שבגינן סבור המעוניין שאין לכבד את תוכן הצוואה – בין אם את כולה או רק את חלקה.

  ההתנגדות תוגש לרשם שנמצא במחוז המגורים של המוריש, והעניין יועבר לטיפולו של בית המשפט הרלוונטי לענייני משפחה. הליך התנגדות לקיום צוואה, יכול וצפוי לעיתים להיות הליך משפטי ארוך, מורכב ורווי מתחים. בסופו של ההליך, בית המשפט ייאלץ להכריע מי לטעמו צודק – האם המתנגד, או האם היורשים, שסבורים שהצוואה נערכה כנדרש ויש לכבדה.

  מה התוצאה של צוואה לא תקפה?

  אם צוואה הוכרה כצוואה שאיננה תקפה, אנו מקבלים הלכה למעשה תוצאה קשה מאוד. כך, אין לבית המשפט יכולת לחלק את העזבון של המת, באופן שתואם את רצונו כאשר היה בחיים וכשיר לצוות. בגלל התוצאה העגומה הזו, בתי המשפט יעשו ככל שביכולתם כדי לנסות ולהגשים את מה שנדמה כרצונו של המת.

  אם בסופו של יום, ייקבע שהצוואה איננה תקפה, הרי שהעיזבון יחולק לפי הכללים הקבועים בדין (שיטת המבוססת בעיקר על חלוקה לבני משפחה שונים, על פי דרגות הקרבה השונות).

  צוואות הדדיות

  צוואה הדדית היא סוג ייחודי של צוואה שראוי וכדאי להכיר. כיום, זוגות רבים מבקשים לערוך צוואה הדדית – מדובר בצוואה (הכתובה במסמך אחד או שניים, אין לכך משמעות) שנערכה תוך הסתמכות על צוואתו של בן הזוג האחר. למשל, ראובן וחנה מבקשים בצוואה ההדדית להעביר עם מותו של אחד מהם את כל העיזבון שלהם לבן הזוג השני, שנשאר בחיים, ולאחר ששניהם ימותו, העיזבון הנותר יועבר ויחולק בין שלושת הילדים. מדובר למעשה בצוואות בעלות הוראות דומות ושני שלבי הורשה – ראשית לבן הזוג ולאחר מכן לילדים.

  יצוין, צוואה הדדית יכולה להיעשות גם בין שני אנשים שאינם בני זוג – למשל, הורה וילד, אך צוואה הדדית בין בני זוג היא הנפוצה ביותר.

  צוואה הדדית היא למעשה מקרה פרטי של הסדר משפטי שנקרא "יורש אחר יורש", שם המוריש מעביר את רכושו לשני יורשים שונים, אחד אחרי השני. כאשר נערכתת צוואה הדדית שכזו, היורש הראשון (בן הזוג לרוב), אינו מוגבל לשימושים מסוימים בירושה ויכול באופן תיאורטי "לחסל" ולהשתמש בכל הירושה כל שלא יהיה מה להוריש לבאים בתור.

  חשיבות של ייצוג עורך דין בתחום הצוואות:

  כפי שניתן לראות, עריכת צוואה איננה רק מאורע רגיש ומתוח עבור הצדדים השונים, אלא נדרשת בו מיומנות וניסיון משפטי רב. בין אם אתם מעוניינים לערוך צוואה חזקה שתבטיח את העברת העיזבון שלכם בהתאם לרצונותיכם, ובין אם אתם חשים שנפגעתם מקיומה של צוואה שתוקפה מוטל בספק, אנו מזמינים אתכם לפנות לעו"ד מעיין סבג. השירות יכול לכלול את כל השירותים המשפטיים הנדרשים, מייעוץ ראשוני ועד ליווי צמוד בבית המשפט. עבודה עם עורכת דין מנוסה יכולה להוביל להבדל בין תוצאה רצויה לתוצאה עגומה. אל תהססו לפנות אלינו.

  שאלות ותשובות בנושא צוואות, עזבונות וירושות

  1. האם ניתן לערוך צוואה ללא שירותיו של עורך דין?

  באופן תיאורטי כן, אך עריכת צוואה חזקה ותקפה דורשת ניסיון רב בתחום ועל כן הדבר איננו מומלץ. פרטים נוספים במאמר.

  2. האם יש יכולת להתנגד לצוואה?

  יש דרכים להתנגד לצוואה, בהנחה שקיימת בעיה בתוקף הצוואה, דבר שיכול להיות ממספר גורמים שונים. פרטים נוספים בפנים.

  3. האם בן הזוג שלי ואני יכולים לערוך יחד צוואה?

  בהחלט. יש מושג הקרוי "צוואה הדדית" והוא מאפשר לבני הזוג לערוך צוואה משותפת. בשנים האחרונות, מאוד מקובל לערוך צוואות הדדיות.

  4. מה הדרכים הקיימות לעריכת צוואה?

  חוק הירושה מאפשר לערוך צוואה בארבע דרכים שונות, שכולן תקפות על פי החוק. פירוט רחב יותר נמצא במאמר.

  השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן