השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית

  סרבנות גט

  סרבנות גט הינה תופעה חמורה המתרחשת במסגרת דיני האישות של ההלכה היהודית. הגדרה זו מתייחסת למצב בו אדם נשוי מתבצר בעמדתו שלא לסיים את מערכת הנישואין באופן רשמי באמצעות הליך גירושין רשמי בבית הדין הרבני המוסמך לכך.

  מדובר אפוא באקט בעל השלכות חמורות ברמה המשפטית והדתית ביהדות, שכן הוא מונע אפשרות מבן או בת הזוג להינשא בשנית. סרבנות הגט מוכרת בעיקר מצד הבעל כלפי האישה, אם כי יש לציין שמדובר בתופעה המתרחשת בין שני המינים. כל עוד הבעל והאישה אינם זוכים לגט הם מוגדרים תחת קטגוריה של "עגונים", שמשמעותה חוסר יכולת להינשא פעם נוספת על פי הדין ההלכה.

  סנקציות כנגד סרבני גט

  בניסיון לשנות את גזרת הגורל מצידם של גברים או נשים סרבני גט, שאינם משחררים הלכה למעשה את בני זוגם ממערכת הנישואין, מוסמך בית המשפט לנקוט בסנקציות בדרגות חומרה שונות כנגדם, לשם הפעלת לחץ שעשוי לתת את אותותיו עליהם בסופו של יום.

  אחת מהסנקציות השכיחות כוללת הוצאת "צו מגביל" הניתן על ידי בית הדין הרבני, שתפקידו להגביל או לעכב את צעדיו של סרבני הגט. צווים אלו עשויים לכלול צו עיכוב יציאה מן הארץ, שלילה או אי חידוש של רישיון הנהיגה, שלילת אפשרות לקבלת רישיון עסק בתחומים מסוימים, לקיחה או אי הארכת תוקף של דרכון, הטלת מגבלות על חשבון הבנק והיד עוד נטויה.

  במידה וכל הסנקציות הללו לא הואילו, רשאי בית הדין הרבני כמוצא אחרון להטיל צו מאסר בפועל על סרבני הגט, כאשר העונש המקסימלי הקבוע בחוק עלול להוביל אותם אל מאחורי סורג ובריח למשך תקופה של כ-5 שנים. גם במהלך תקופת המעצר ניתן להמשיך להטיל מגבלות על סרבני הגט, לרבות שלילת זכויות המוענקות לאסירים (חופשות למשל).

  תביעות נזיקין כנגד סרבני גט

  סרבנות גט הינה עילה במקרים מסוימים להגשת תביעה נזיקית, באם מתגלה כי אכן מדובר בתביעה המוכיחה עוולות שמקורן ברשלנות או בהפרת חובה חקוקה, כאמור בסעיף 287 לחוק העונשין.

  העילה לתביעה מבוססת על נזקים שנגרמו לבן או בת הזוג העגונים מעצם אי היכולת להתגרש ולהינשא שוב. תביעות אלו גורסות כי זכותו של הצד המעוגן להשתחרר מכבלי הנישואין, זאת לאור זכותו של אדם לחירות תוך שמירה על אוטונומיה אישית, הכוללת את הזכות להתחתן, להתגרש, להביא ילדים לעולם וכן לקיים קשר זוגי אינטימי עם בחיר/ת ליבו.

  העיקרון המשפטי המאפשר הגשת תביעת כנגד סרבני גט ניתן לראשונה בשנת 2001, תוך הכרה בנזק שהוא יוצר לצד השני המצוי במערכת הנישואין הכפויה, בעצם סירובו להתירו ממנה. בית המשפט לענייני משפחה קבע דאז כי הפגיעה באוטונומיה של האישה, שמקורה בעיגונה על ידי הבעל, מהווה נזק בר פיצוי לפי פקודת הנזיקין וכך מדבריו של כב' השופט גרינברג שפסק בתיק האמור (תמ"ש 3950/00, פלונית נ' פלוני ואח', פ"מ כרך תשס"א 2001, עמוד 29) לפיהם: "זכותה של אישה לקבוע לעצמה מתי ברצונה לנתק קשרי נישואין ומתי ברצונה להתחתן מחדש. רצונה 'לכתוב את סיפור חייה' כרצונה ועל פי בחירתה הינו זכות יסוד אשר ודאי תמצא את מקומה בזכות המסגרת האמורה. שאיפתה של האישה הרוצה בגירושין להגשים את הווייתה האישית כאדם חופשי הקובע את גורלו, ראויה לכל הגנה כחלק בלתי נפרד מכבודה כאדם".

  עילות גירושין

  במצב בו אין הסכמה בין בני הזוג לגבי גירושין, על אחד מהצדדים המעוניין להגיש בקשה לגט, להוכיח כי אכן קיימת עילה מוצדקת לפתיחת ההליך. זוהי למעשה נקודת המפתח להשגת הגט מידי הגורם הסרבן, לה משקל כבד על ידי בית המשפט, בבואו לקבוע האם עליו לנקוט בסנקציות כנגדו.

  על עילות הגירושין להיות מפורטות ומגובות בהוכחות וראיות מוצקות, תוך הוכחה כי הצד הסרבן פועל במזיד. כך למשל, עילות גירושין עשויות לנבוע עקב פגמים גופניים מהם סובל אחד מבני הזוג או כתוצאה מרקע כלכלי או אירוע משמעותי שהתרחש בחייו של אחד מהם.

  מומלץ להיוועץ בנושא עם עורך דין מוסמך לענייני משפחה בעל רזומה עשיר בתיקי סרבנות גט, שיוכל להכווין אתכם בנוגע לעילות, שכן במקרה המדובר 'כל המרבה הרי זה משובח', קרי ככל שתהיינה מספר רב של עילות גירושין רבות יותר, כך הסיכוי לקבלתן על ידי בית הדין הרבני גבוהה יותר. עם זאת, יש להיזהר משימוש בעילות סותרות שעלולות להוביל לאפקט הפוך, שכן אלו עלולות להאיר באור שלילי את הצד המעוגן בעת בקשתו לקבלת הגט.
  איך מונעים אפשרות של סרבנות גט

  לאור ניסיון העבר ומקרי סרבנות גט המתפרסמים בכלי התקשורת מעת לעת, פועלים זוגות רבים בזירה המשפטית, על מנת להסדיר מראש את יחסיהם במסגרת הנישואין זאת על ידי הסכם הקובע מראש את חלוקת הרכוש וכן את התנאים לקבלת גט, אם וכאשר (תוך התבססות על החתום בכתובה, במידה והנישואין התרחשו כדת משה וישראל). הסדר זה מתקיים באמצעות הסכם ממון או כל הסכם משפטי מחייב אחר המתבצע טרום הנישואין.
  בהסכם שכזה על שני בני הזוג להתחייב בכתב ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי הם מחויבים להימנע ממצב של סרבנות גט, וכי גם במידה ומערכת היחסים הזוגית תעלה בעתיד על שרטון, עליהם לנהוג בכבוד הדדי ובהליך גירושין יעיל שלא יתפרס על פני תקופה ארוכה.

  חשיבות עורך דין לענייני גירושין בתיקי סרבנות גט, ועדיף עו"ד המתמחה בתביעות גט.

  אין עוררין על עוגמת הנפש והסבל הנפשי הכרוכים בתיקי סרבנות גט. לרוב מדובר בהליכים מורכבים אשר נמשכים שנים על גבי שנים, ומותירים את אחד מבני הזוג כשהם אובדי עצות אל מול סיטואציה המותירה אותם בין הפטיש לסדן.

  במקרים סבוכים שכאלו מומלץ שלא להתמהמה ולפנות בהקדם האפשרי אל עורך דין מוסמך המתמחה בענייני גירושין ודיני משפחה, אשר באמתחתו ניסיון משמעותי והיכרות עם המערכת המשפטית על בוריה, לרבות חוקים ופסיקות בנושא סרבנות גט. היוועצות עם עורך דין מוסמך עשויה לעיתים לסייע בגיבוש אסטרטגיה משפטית שבסיומה סרבני הגט ייאלצו לוותר על התעקשותם, בין אם לאור סנקציות שהוטלו כנגדם, או לאור תהליך גישור או הסדר כזה או אחר (על רקע כלכלי או משפחתי).

  בניגוד לתיקים אחרים בתחום המשפחה, על עורך הדין לענייני גירושין לנקוט במקרי סרבנות גט בכפפות של משי, שכן כל צעד שיתבצע עשוי להיות מכריע ובעל השלכות מרחיקות לכת על המעורבים.

  עו"ד מעיין סבג המתמחה בדיני משפחה, הינה מומחית לטיפול בהליכי גירושין מורכבים. לאורך השנים עסקה עו"ד סבג, המשמשת כעורכת דין מנוסה לענייני משפחה בתיקים סבוכים מול מגוון רחב של לקוחות כולל התנהלות מול בתי הדין הרבניים.

  הנכם מוזמנים ליצור עמי קשר לטובת ייעוץ משפטי ראשוני במטרה להוביל אתכם אל מיצוי זכויותיכם על פי חוק.

  שאלות ותשובות בנושא סרבנות גט

  1. איך מתמודדים עם סרבנות גט?

  ניתן לפנות לקבל סעדים מבית הדין. חשוב להכיר את כל הזכויות המוקנות לכם. כנסו לאתר והמשיכו לקרוא!

  2. האם אפשר לכפות מתן גט על הגבר?

  מתן הגט תלוי בהסכמת הגבר אך ניתן להטיל סנקציות משפטיות וחברתיות כדי להתמודד עם סרבנות. גורם מקצועי שילווה אתכם ידע בדיוק מה כדאי לעשות ומתי. המשיכו לקרוא כדי להכיר את הנושא יותר לעומק!

  השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן