השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית

  סכסוכי צוואה

  חוק הירושה, תשכ"ה-1965 הוא דבר החקיקה העיקרי שמסדיר את נושא הירושה. מהחוק אנו למדים שלאדם יש שני מסלולים אפשריים להוריש את נכסיו וזכויותיו: הורשה בהתאם לצוואה, או במידה ואין צוואה, הורשה על פי דין (קרי, לפי כללים הקבועים בחוק הירושה).

  יצוין, כי במדינת ישראל עקרון "חופש הציווי" הוא עקרון בעל מעמד חזק, ועל כן צוואה שנערכה בהתאם לכללים הנדרשים, והיא תקפה לפי חוק, יכובד תוכנה ולא ניתן יהיה להתנגד לה. כך אמר כבוד השופט חשין בהתייחסו לעקרון האמור:

  "…כלל יסוד הוא במשפט הצוואות, שיש לכבד את רצונו של המת: מצווה היא לקיים את דברו 2 ואנו החיים נעשה לחלוקת רכושו לאחר מות כרצונו וכבקשתו. במה דברים אמורים, ברצונו 3 האמיתי, ברצונו העצמאי, ברצונו החופשי של המצווה…" 4 )ע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום, פ"ד מט (1)318

  עם זאת, לעיתים עולים פגמים בצוואה, באופן שמאפשר להתנגד לאמור בה. במאמר זה נתייחס למצב שבו האדם שנפטר הוריש מאחוריו צוואה, אך בין היורשים השונים יש סכסוכים הנוגעים לתוכנה ולתוקף לה.

  צו קיום צוואה:

  כאשר צוואת המוריש תקינה ורוצים להוציא אותה לפועל, על היורשים להגיש בקשה לקיום צו ירושה ולצרף מסמכים רלוונטיים, ביניהם: הצוואה עצמה; בקשה לקיום הצו; תעודת פטירה; אישור על תשלום אגרה, ועוד. היום ניתן להגיש את הבקשה באינטרנט, באופן קל ופשוט.

  מה עלול לפגוע בתוקף החוקי של צוואה?

  מוריש שלא היה כשיר לכתוב צוואה (למשל, פסול דין, קטין, אדם שלא היה צלול בעת כתיבת הצוואה); טעויות כתיב ותחביר שעלולות להוביל לפרשנות סותרת של הצוואה; צוואה שאופן הניסוח שלה לא מאפשר להבין מיהם היורשים ואילו נכסים נכללים בעיזבון של הנפטר; צוואה שכוללת הוראות שמנוגדות לחוק, שאינן מוסריות או שאינן ניתנות ליישום; צוואות שנכתבו לטובת אדם שהיה שותף בעריכתה; צוואה שבוטלה ויש צוואה מאוחרת ומעודכנת ממנה.

  אני סבור/ה שיש פגם בצוואה, איך מתנגדים לה ומי רשאי להתנגד?

  על מנת להתנגד לתוקף הצוואה, יש להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה לרשם לענייני ירושה הנמצא במחוז המגורים של הנפטר. על ההתנגדות להיות מוגשת בלוח זמנים מסוים, כאשר התנגדות שתוגש לאחר המועד לא תתקבל.

  בהתנגדות לקיום הצוואה, יפרט עורך הדין את כלל הטענות המשפטיות בעקבותיהן הוא סבור שהצוואה לא תקפה, כפי שאלו הוצגו בקצרה בראשית המאמר. יצוין, כי לא כל אדם יכול להתנגד לקיום צוואה, אלא רק מי שהוא "מעוניין בדבר", קרי, יש לו אינטרס כספי כלשהו בתוצאות הצוואה.

  אחרי העברת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה, העניין יועבר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, שם יחל הליך משפטי שיכול להיות בעל שלבים רבים ולהימשך לאורך זמן רב.

  התנגדות לצוואה שהתקבלה על ידי בית המשפט, תוביל למעשה לכך שהצוואה לא תהיה תקפה והעזבון לא יחולק בהתאם להוראותיה, אלא בהתאם לחוקי הירושה על פי דין (אם כי יצוין שלעיתים, ייתכן וצוואה תיפסל באופן חלקי).

  מדוע חשוב ייצוג של עורך דין:

  נושא הירושה יכול לעורר מתחים רבים בין היורשים השונים. הדבר נכון במיוחד כאשר תוכן הצוואה אינו משקף את ציפיות היורשים. המתח המתואר, הולך וגובר כאשר אנו עוסקים במצב שבו אחד היורשים טוען כנגד התוקף של הצוואה.

  עורך דין מנוסה, שיכול לאתר כשלים וליקויים בצוואה בעייתית, או לחילופין "להגן" על צוואה תקפה שיש ניסיון להתנגד לה, יוביל הלכה למעשה לקבלת התוצאה הרצויה עבורכם במאבק המשפטי הממושך שייערך בבית המשפט. מעיין סבג היא עורכת דין המתמחה בתחום מזה שנים רבות. אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה ותהייה.

  שאלות ותשובות בנושא סכסוכי צוואה

  1. האם יש לי יכולת לפסול צוואה?

  כן, בהנחה שהיא לא עומדת בכללי התקפות כפי שנקבעו בחוק, פרטים נוספים במאמר.

  2. האם כדאי לשכור שירותי עורך דין בסכסוך בנושא צוואה?

  בהחלט, מדובר בנושא משפטי שדרוש בו ידע של עורך דין מתמחה בתחום.

  3. קרוב משפחה מנסה להתנגד לצוואה של אבי המנוח, מה ניתן לעשות?

  מומלץ לשכור שירותיו של עורך דין מתמחה בתחום שיסייע לך להגן על תוקפה של הצוואה.

  4. איך מתנגדים לתוקף של צוואה?

  נדרש להגיש התנגדות לרשם הירושות, פרטים נוספים במאמר.

  השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית




   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן