השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית

  ייפוי כח מתמשך

  הזכות לחיים וזכותו של כל אדם לחיות בכבוד נחשבים מאז ומעולם לערכים נעלים במשטר הדמוקרטי. משכך, מערכת החוק והמשפט במדינת ישראל נדרשת השכם והערב להתאים עצמה לגישה זו, תוך יישום חוקים ותקנות שיש בהם בכדי ליישם הלכה למעשה רעיונות אלו בשטח.

  דוגמא מובהקת לכך ניתן ללמוד מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן: "חוק האפוטרופסות") שנחקק ב-1962 ועליו נשען תיקון מספר 18 שעוגן בחוק במרץ 2016, והינו בגדר שינוי מרענן המתייחס למושג "ייפוי כח מתמשך".

  במסגרת התיקון לחוק נקבע כי כל בגיר (מעל גיל 18) רשאי לקבוע את זהות האדם אשר בידיו יפקיד את ענייניו באם מצבו הבריאותי ידרדר, לרבות מחלות הגורמות לפגיעה קוגניטיבית (אלצהיימר, דימנציה ועוד) בגינן לא יוכל לקבל החלטות בצורה שקולה, אם בכלל.

  במילים אחרות, ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי בעל חשיבות עליונה עבור רבים, אשר נועד לספק סוג של "תעודת ביטוח" עבור כל אדם שהינו בריא וצלול בדעותיו, המעוניין להכין את עצמו לכל תרחיש. מסמך זה למעשה מסדיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים את זהות האדם או קבוצת אנשים אשר יהיו ממונים בענייניו השונים של מעניק ייפוי הכח מתמשך, בין אם הם הטכניים ביותר, כלכליים, משפחתיים ואחרים, ובמטרה כי אלו יטופלו בצורה הטובה ביותר ולשביעות רצונו של מגיש הבקשה.

  איך זה עובד?

  ייפוי כח מתמשך מהווה אפוא אמצעי הגנה חסר תקדים עבור אותו אדם, שכן בעודו חיוני ומתפקד, הרי שיוכל להחליט באופן עצמאי על זהות "ממלא המקום" שיהווה את הסמכות הבלעדית לטיפול בענייניו, באמצעות מסמך משפטי המהווה אסמכתא רשמית במסגרת "חוק האפוטרופסות".

  בהתאם להוראות המעוגנות בחוק, על עורך ייפוי הכוח להחליט מבעוד מועד על היקף הסמכות ועל זהות הממונה לעסוק בענייניו. האם ירצה שאדם אחד יטפל כל ענייניו, האם ירצה שמדובר יהיה במספר אנשים ולא גורם יחיד? האם אלו יהיו מוסמכים לעסוק רק בענייניו הרפואיים? מדובר בשאלות מכריעות אשר עליהן יש לתת את הדעת עוד בטרם עריכת המסמך, שכן אלו מהוות את הבסיס עליו יושתת ייפוי הכח המתמשך.

  רבים נוטים להתבלבל בין אפוטרופסות לייפוי כח מתמשך. כאן המקום להבהיר כי בעוד אפוטרופסות מבוצעת  רק בשעה שאדם אינו צלול בדעתו וכבר אינו מסוגל לקבל החלטות בצורה מושכלת לגבי עתידו הכלכלי ו/או הרפואי, הרי שייפוי כח מתמשך מאפשר לכל בגיר שחצה את גיל 18 ומעוניין לתכנן את עתידו, לקבל החלטות הרות גורל אשר יש בהן בכדי להשפיע על אורח חייו.

  הליך ייפוי הכח מתמשך מאפשר לאותו בגיר למנות "יורש" עליו תוטל האחריות לענייניו הרכושיים והרפואיים כאחד, אם וכאשר ייבצר ממנו לעשות זאת עקב מצב קוגניטיבי מעורער.

  עו"ד מעיין סבג הינה בעלת הסמכה ייעודית ממשרד המשפטים לעריכת ייפויי כח מתמשכים, תוך הבנה מעמיקה של כלל הסעיפים והתקנות הקבועות בחוק. עו"ד סבג מגלה בקיאות יוצאת דופן בייפוי כח מתמשכים המספקים ללקוחותיה בסיום התהליך מסמך משפטי בעל חשיבות עליונה המאפשר להם להמשיך בחייהם, בעודם רגועים כי בכל אשר יעורה להם בעתיד, הרי שענייניהם יטופלו בצורה המיטבית ביותר

  לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר: 03-6315080.

  השאירו פרטים לשיחת ייעוץ אישית
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן